S.No Code College Name
1 015 K.S.SAKET P.G. COLLEGE AYODHYA View Result
2 150 DEV INDRAWATI MAHAVIDYALAYA KATHARI AMBEDKAR NAGAR View Result
3 261 PT.RAM CHARITRA MISHRA MAHAVIDYALAYA PADELA KADIPUR SULTANPUR View Result
4 372 BABA VISHWANATH SHIKSHAN PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAYA LUTFABAD BACHHOULI AYODHYA View Result